کنگره نشان عالی حمایت ملی

اطلاعات رویداد
زمان باقی مانده:
کنگره نشان عالی حمایت ملی

    فراز و نشیب اقتصادی شاید پرمعناترین نام برای سالهای 92 تا 95 باشد و در این بین شرکتهای محدودی در کشور توانستند از بحرانها تا افق پیش رفته و در این سالهای بحرانی خدمات خود را حفظ و ارتقاء دهند. لذا مقرر گردید طی مراسمی در آخرین روزهای فعالیت دولت تدبیر و امید در تاریخ سوم خرداد ماه 96 از سوی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایرانو با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دولت و به جهت ارج نهادن به خدمات ملی بنگاههای اقتصادی در بحرانهای سالهای گذشته از مدیران متنخب کشور با اهداء نشان عالی حمایت ملی تجلیل به عمل آید.