ثبت نام عادی

650.000 تومان

 • حضور برای یک نفر(صندلی عادی)
 • گوهینامه مدیریتی از طرف انجمن توسعه مدیریتی ایران
 • گواهی نامه بین المللی مدیریت با امضا پروفسور روبرتو پلی
 • ناهار + میان وعده
 • -

VIPثبت نام

1.500.000 تومان

 • حضور برای یک نفر(صندلی میزدار)
 • اعطای گواهینامه از انجمن مدیریت ایران (با اعتبار وزارت علوم)
 • گوهینامه مدیریتی از طرف انجمن توسعه مدیریتی ایران
 • گواهی نامه بین المللی مدیریت با امضا پروفسور روبرتو پلی
 • ناهار + میان وعده

خدمات جانبی کنفرانس

جهت هماهنگی با دبیرخانه تماس بگیرید

 • پخش تیزر تبلیغاتی و قرائت معرفی نامه منتخب
 • چاپ آرم و نشان سازمان و عکس منتخب در برد ویژه
 • معرفی نامه منتخبین در بروشور اهدایی به تمام شرکت کنندگان
 • مصاحبه اختصاصی خبرنگاران در جایگاه ویژه
 • اشاعه خبری اجلاس با ذکر نام منتخبین در 6 روزنامه